Pomoc drogowa, holowanie TIR
Obsługa Autostrady A4 i A1
603 122 744, 603 703 800, 609 200 550 (części)
Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Zgodnie z art. 13,14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej RODO  informuję, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RL KAPUSTKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kurpińskiego 1 41-403 Chełm Śląski e-mail: biuro@kapustka.pl, tel.: 603-703-800 NIP: 6462993429.


2) Inspektorem ochrony danych w RL KAPUSTKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest
Pan/ Pani Lidia Kapustka Ul. Kurpińskiego 1 41-403 Chełm Śląski.


3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia działań na żądani Pana/Pani jako osoby , której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Brak podania danych uniemożliwi podjęcie przez administratora żądanych działań ( w tym przekazanie informacji), jak też uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.


4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: Podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (np. e celu umożliwienia rozpatrzenia zapytania o usługę holowania) oraz, w przypadku zawarcia umowy- w celu wykonania umowy, której strona Pani/Pan będzie, na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.


5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą w celu : zawarci umowy- przez okres niezbędny do podjęcia i przeprowadzenia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy , przez okres niezbędnych dla realizacji umowy, nadto w celu zabezpieczenia i realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora- przez okres przedawnieniaroszczeń mogących wynikać z umowy; administrator może przechowywac Pani/Pana dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.


6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z  art. 28 RODO.


7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych skutkować będzie brakiem otrzymania dokumentu za wykonane zlecenie.


9) Pani/Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust 1 lit. E lub F RODO w ramach art. 21 RODO

 

 

Co robimy? - pomoc drogowa, ASSISTANCE, laweta, ratownictwo drogowe, holowanie tirów, autobusów, złomowanie aut, naprawy bieżące
Gdzie działamy? - Katowice, Tychy, Oświęcim, Mikołow, Pszczyna, Śląskie, Autostrada A4 na odcinku Gliwice-Katowice-Kraków

RL Kapustka - pomoc drogowa
41-403 Chełm Śląki, ul. Kurpińskiego 1, AUTO-ZŁOM i CZĘŚCI - tel.: +48 603 673 181, POMOC DROGOWA 24h - tel.: +48 603 122 744
43-100 Tychy, ul. Katowicka 56c, AUTO-ZŁOM i CZĘŚCI - tel.: +48 609 200 550, POMOC DROGOWA 24h - tel.: +48 609 200 550